How to make an arrangement with wood anemones

14 April 2015

vitsippor, arrangemang vitsippor, hur man gör blomsterarrangemang med vitsippor, blomsterarrangemang vitsippor, wood anemones, how to make a arrangement with wood anemones, how to make a decoration with wood anemones, arrangement wood anemones, decoration wood anemones

I love this time of the year when the woods are covered in a white carpet of wood anemones.
Most of the time we just keep small posies of wood anemones in bud vases or small jars, 
since their stems are too weak for floral foam.
But I think they are just magnificent in a large arrangement.

Jag älskar verkligen den här tiden på året, då skogen består utav en vit matta av vitsippor.
Ofta så plockar man små söta buketter av dem och placerar i små vaser eller flaskor, 
eftersom deras stjälkar är för veka för oasis.
Men jag tycker det är så fint med ett riktigt stort men enkelt blomsterarrangemang med vitsippor.

vitsippor, arrangemang vitsippor, hur man gör blomsterarrangemang med vitsippor, blomsterarrangemang vitsippor, wood anemones, how to make a arrangement with wood anemones, how to make a decoration with wood anemones, arrangement wood anemones, decoration wood anemones

For this arrangement I used a low glass container, lined with hay. In the middle I placed
three small jars with water. This little trick makes it possible to make a
large spring arrangement with wood anemones.

Till det här arrangemanget så har jag använt en stor, låg glascylinder som jag har fyllt med hö.
Höet döljer sedan tre små glas med vatten i mitten. Det här är ett riktigt bra trick för att
göra större arrangemang med små, sköra blommor som vitsippor.

vitsippor, arrangemang vitsippor, hur man gör blomsterarrangemang med vitsippor, blomsterarrangemang vitsippor, wood anemones, how to make a arrangement with wood anemones, how to make a decoration with wood anemones, arrangement wood anemones, decoration wood anemones

A few weeks ago I was asked by an interior magazine about my favourite flower
 and of course I had to mention wood anemones along with ranunculus and tulips!

För ett par veckor sedan blev jag tillfrågad av ett inredningsmagasin vilken vårblomma som är min favorit 
och jag var ju så klart tvungen att nämna vitsippan, tillsammans med ranunkler och tulpaner!
// Photography by Emelie Ekborg

You Might Also Like

1 Comments

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
................................