How to make Pink Elderflower Cordial

7 September 2015

pink elderflower cordial, rose elderflower cordial, elderflower and rose cordial, elderflower cordial, fläderblomssaft, rossaft, rosensaft, fläder och rossaft, rosa fläderblomssaft, fläderblomssaft rose, rose flädersaft, rose fläderblomssaft

Although the autumn is here, there's still lots of beautiful roses in the garden.
For a long time I wanted to try to make rose cordial. And I finally made it and then I
got this genius idea of mixing elderflower and rose cordial.
Et voilà - the pink elderflower cordial was born!

Trots att hösten är här, så blommar fortfarande många fina rosor i trädgården.
Under en lång tid har jag tänkt prova att göra rossaft. Och så fick jag äntligen tummen ur och gjorde det. 
Sen fick jag den genialiska idén att blanda fläder- och rossaft.
Et voilà - fläderblomssaft rosé var född!

pink elderflower cordial, rose elderflower cordial, elderflower and rose cordial, elderflower cordial, fläderblomssaft, rossaft, rosensaft, fläder och rossaft, rosa fläderblomssaft, fläderblomssaft rose, rose flädersaft, rose fläderblomssaft

I picked a whole grocery bag full of roses in my parents' garden.
To avoid to "waste" any roses, I tried to pick those that were just about to shed their petals.

Jag plockade en hel kasse full av rosor i mina föräldrars trädgård.
För att undvika att "slösa" på några rosor, försökte jag att plocka de som var på väg att tappa sina kronblad.


pink elderflower cordial, rose elderflower cordial, elderflower and rose cordial, elderflower cordial, fläderblomssaft, rossaft, rosensaft, fläder och rossaft, rosa fläderblomssaft, fläderblomssaft rose, rose flädersaft, rose fläderblomssaft
pink elderflower cordial, rose elderflower cordial, elderflower and rose cordial, elderflower cordial, fläderblomssaft, rossaft, rosensaft, fläder och rossaft, rosa fläderblomssaft, fläderblomssaft rose, rose flädersaft, rose fläderblomssaft

Pink Elderflower Cordial

Rose cordial  apx 1000 ml
apx 800 ml red or pink rose petals
800 ml water
480 g (0,48 kg) sugar
7,5 ml citric acid

1. Let water and rose petals simmer, covered, for 5 minutes.
2. Strain and pour the rose water back into the pan.
3. Mix the citric acid in sugar. Add the sugar mix to the rose water, stir and let it simmer until all sugar is dissolved.
4.Pour it in a clean bottle.

Elderflower cordial apx 2000 ml
30 elderflower heads
2000 ml water
1 1/2 kg sugar
3 lemons
50g citric acid

1. Rinse the flowers heads in lukewarm water and let them drain on a towel.
2. Wash the lemons thoroughly in lukewarm water and slice.
3. Layer the flower heads, lemon slices and citric acid in a large bowl or bucket.
4. Boil water and sugar, stir until all sugar has dissolved. Pour over the flower heads and lemon slices.
5. Cover the bowl/bucket and let it stand in room temperature for one day and in a cool place for 2 days.
6. Strain away the flowers heads and lemons. Pour the cordial in clean bottles.

And now for the fun part - the  mixing.
Mix the rose and elderflower cordials and dilute with water.
I mixed 1 part rose and 2 parts elderflower cordial.

pink elderflower cordial, rose elderflower cordial, elderflower and rose cordial, elderflower cordial, fläderblomssaft, rossaft, rosensaft, fläder och rossaft, rosa fläderblomssaft, fläderblomssaft rose, rose flädersaft, rose fläderblomssaft

Fläder- och rossaft

Rossaft ca 1 liter
8 dl rosblad
8 dl vatten
480 g socker
2/3 msk citronsyra

1. Låt rosblad och vatten småkoka under lock i 5 minuter.
2. Sila ifrån rosbladen och häll tillbaka saften i kastrullen.
3. Blanda citronsyran i sockret.  Rör ut sockret i saften och koka på svag värme tills allt socker är upplöst.
4. Häll på en ren flaska.

Fläderblomssaft ca 2 1/1 L
30 klasar fläderblom
2 L vatten
1 1/2 kg socker
3 citroner
50g citronsyra

1. Skölj blommorna i ljummet vatten och låt dem rinna av på en handduk.
2. Skölj citronerna noggrant i ljummet vatten och skiva.
3. Varva blomklasar, citroner och citronsyra i en stor bunke eller hink.
4. Koka upp vatten och socker, rör om tills allt socker har löst upp sig. Häll över blommorna och citronen.
5. Täck över buken/hinken och låt stå i rumstemperatur i 1 dygn och svalt i 2 dygn.
6. Sila ifrån blommorna och citronerna. Häll saften på rena flaskor.

Och nu till det roliga - själva blandandet.
Blanda ros- och fläderblomssaften och späd med vatten.
Jag blandade 1 del ros- och 2 delar fläderblomssaft.


// Photography by Emelie Ekborg

You Might Also Like

0 Comments

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
................................